Formarea profesională


Formarea profesionala a salariatilor se poate face si prin cursuri sau stagii, participarea la acestea fiind facuta ori din initiativa angajatorului, ori din cea a angajatului, stabileste Codul muncii.

Daca angajatorul este cel care are initiativa trimiterii la cursuri/stagii de formare profesionala, atunci acesta va suporta toate cheltuielile necesare pentru participarea salariatului.

In aceasta situatie, salariatul nu-si poate da demisia, pentru o perioada de timp determinata, decat daca despagubeste angajatorul cu sumele cheltuite pentru formarea sa profesionala.

„Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala (…) nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional. (…) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei (…) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala”, prevede actul normativ citat.

Salariatul trebuie sa suporte acele cheltuieli proportional cu perioada nelucrata din cea stabilita de comun acord cu angajatorul. Perioada de timp in care angajatul nu-si poate da demisia se stabileste de catre parti printr-un act aditional la contractul individual de munca.

Concret, trebuie facute acte aditionale referitoare la modalitatea de formare profesionala, durata acesteia, drepturile si obligatiile partilor, dar si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale pe care le are salariatul fata de angajatorul care a suportat cheltuielile.

Efectuarea formarii profesionale nu da dreptul angajatorului, in orice situatie, de a solicita salariatului, la incetarea CIM, contravaloarea cheltuielilor efectuate cu formarea profesionala. Pentru a lamuri problema, trebuie sa analizam cele trei situatii distincte:

  • formarea profesionala a fost efectuata in urma obligatiei impusa angajatorului de Codul muncii;
  • formarea profesionala initiala a fost solicitata/impusa de angajator salariatului;
  • formarea profesionala a fost solicitata de salariat.

De asemenea trebuie constatat daca salariatul a beneficiat de zile libere pentru formarea profesionala.

Daca formarea profesionala este initiata de angajator, Codul muncii mai prevede ca, pe durata cursurilor/stagiilor, salariatul beneficiaza de toate drepturile salariale pe care le are. Totodata, acesta beneficiaza de vechime in munca si de stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Important! Suportarea cheltuielilor de formare profesionala de catre salariat intervine si in situatia in care acesta este concediat, pe parcursul perioadei de timp stabilite prin actul aditional, pentru motive disciplinare. Aceeasi regula se aplica si in cazul in care contractul de munca inceteaza ca urmare a arestarii preventive pentru mai mult de 60 de zile, a condamnarii pentru o infractiune in legatura cu munca salariatului, dar si atunci cand instanta penala pronunta interdictia de exercitare a profesiei.

Formarea profesionala la initiativa salariatului

Potrivit Codului muncii, atunci cand salariatul are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala, angajatorul trebuie sa analizeze cererea si apoi sa ia o decizie.

In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Concret, din momentul primirii solicitarii, angajatorul are la dispozitie 15 zile pentru a lua o decizie. In acelasi timp, tot acesta stabileste conditiile in care va aproba cererea si daca va suporta in totalitate sau in parte costurile de participare.

Atentie! Salariatii care incheie un act aditional la contractul de munca, referitor la formarea profesionala, au posibilitatea sa primeasca, in afara salariului, si alte avantaje in natura.

Obiectivele pregatirii profesionale si formele prin care se poate realiza

Formarea profesionala a salariatilor are ca obiective, conform Codului muncii, adaptarea la cerintele postului/locului de munca, obtinerea de calificari profesionale sau reconversia profesionala.

De asemenea, alte obiective sunt actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza, dobandirea de cunostinte avansate, de metode si procedee moderne, necesare la realizarea activitatilor profesionale, prevenirea riscului somajului si promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Formele prin care aceasta se poate realiza sunt:

  • participarea la cursuri organizate de angajator sau de furnizorii de servicii de formare profesionala (din tara/strainatate);
  • stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
  • stagii de practica si specializare (in tara si in strainatate);
  • ucenicie la locul de munca;
  • formare individualizata;
  • alte forme de pregatire pe care angajatorul si salariatul le convin.

Angajatorii sunt obligati sa asigure tuturor salariatilor participarea la programe de formare profesionala, pe propria cheltuiala, cel putin o data la doi ani – daca au minimum 21 de angajati – sau cel putin o data la trei ani – daca au mai putin de 21 de angajati.

Totodata, in cazul angajatorilor persoane juridice care au peste 20 de salariati, trebuie elaborate si aplicate anual planuri de formare profesionala, acest lucru fiind facut cu consultarea sindicatului/reprezentantilor angajatilor.

Opinia ta

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s