Acordarea tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică


Primirea şi înregistrarea declaraţiilor pe propria răspundere pentru consumatorii casnici de energie electrică care au solicitat tariful social.

Baza legislativă

  • Ordinul nr.38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind condiţiile şi modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică;
  • Ordinul nr.26/2006 privind durata de valabilitate a declaraţiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social;
  • H.G.R. nr.1225/14.12.2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie, respectiv 975 lei lunar.

Acte necesare

  • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
  • Adeverinţa eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresa solicitantului de tarif social, înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere;
  • Factura de energie electrică eliberată de firma distribuitoare.

Condiţii de acordare

Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorul casnic la locul de consum, care este domiciliul stabil al acestuia.

Solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere, la care anexează actele doveditoare, pe care apoi o înregistrează la Serviciul Ajutor Social local.

După verificarea declaraţiei şi a actelor prezentate, aceasta se validează sau, după caz, se invalidează în situaţia în care solicitanţii nu îndeplinesc sau nu fac dovada că îndeplinesc condiţiile de venit ori de domiciliu.

Opinia ta

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s